Advies- en Administratiebureau COSARA
is volledig gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden
van allochtone Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP-ers)
en Oost-Europese arbeidsmigranten
op bedrijfseconomisch, financieel, administratief en fiscaal gebied
voor elke branche in heel Nederland.

kantooradres:
Cosara
Veraartlaan 8
2288GM Rijswijk

postadres:
Cosara
van Vredenburchweg 855
2284TP Rijswijk

telefoon: 070-2629404
mobiel: 06-33086411

website: www.cosara.biz
e-mail: info@cosara.biz

Handelsregister: 34314195
Becon-nummer: 633343

 Advies- en Administratiebureau
 Счетоводни и консултантски услуги
 Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe
 Бухгалтерские и консультационные услуги
 Danışmanlık ve muhasebe bürosu
Europese Unie - Verdrag van Lissabon, 1 december 2009

Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden.
Werkvergunningen - Zelfstandigen hebben nooit een werkvergunning nodig in de EU.
Work permits - Work permits are never required for self-employed people in the EU.
Разрешително за работа - За самостоятелно заетите хора в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.
Pozwolenia na pracę - W ue osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują posiadać pozwolenia na pracę.
Radne dozvole - Radne dozvole nisu obvezne za samozaposlene osobe u EU-u.
Copyright © 2008-2017
All Rights Reserved
Bulgarov.biz