Начало

Iинтро
Администрация
Какво правим
Нашият начин на работа
Нашите цени


Бизнес за бизнеса

Администрация

Kато всеки предприемач, така също и ЗЗР (еднолични фирми без персонал) трябва гарантират правилното счетоводно водене на фирмените си финанси. Това е необходимо за данъчните служби, за вашето спокойствие и за вашия просперитет, което никак не е маловажноважно.

Вашето счетоводство Ви носи пари, но и струва пари. ВИЕ сте наши клиенти, ние сме Ваши клиенти.

Данъчната отчетност ви задължава, да ни изпратите най-малко един път през месеца, всички ваши входящи и изходящи фактури,за да бъдат своевременно обработени. Проследяват се всички постъпления по приходните сметки,така също и по разходните сметки,което чрез компютърна програма се изчисляват разликите по ДДС. Усчетоводяват се всички (законно признати) разходи за материали и покупки за вашата фирма, води се касова книга. Веднъж на всеки три месеца трябва да се плаща дължимия ДДС, т.е. разликата между ДДС който сте получили и ДДС, който сте платили. В края на годината се изготвя годишния баланс, от където е видно: печалбите или загубите; изчислява се дължимия от вас данък -доход. Осигурява се електрона отчетност на Вашите данаци-тримесечни и годишни.

Повечето ЗЗП са добри в своето поприще. След дни, седмици или месеци на усилена работа, идва време да се обработят документите на фирменото счетоводство. Голяма част от ЗЗП-предприемачи не могат да водят добре и професионално своята документация. Това се налага, поради различни причини, да се търси добър счетоводител на достъпна за тях сума. Така Вие спестявате пари, ценно за вас време. “Cosara-Admin" Ви предлага перфектно обслужване за кратко време и достъпна за вас цена. Причината за чуствително ниската цена на услугите е, че “Cosara-Admin" няма скъпоплатени служители и не се помещава в скъп офис-сграда. Това позволява Вашето счетоводство да се обработи и изпълни за една коректна и достъпна за Вас цена.

Изпратете ни веднъж на всеки три месеца копия на вашите документи, чрез емаил (електронна поща), или по пощата, и ние ще се погрижим за правилното счетоводство. Ако ни предоставите Вашите счетоводни задължения да изпълним ние, то Вие спокойно и пълноценно можете да работите вашата ежедневна работа като ЗЗП-предприемач - без никакви излишни грижи.

kantooradres:
Cosara
Veraartlaan 8
2288GM Rijswijk

postadres:
Cosara
Hammarskjöldlaan 643
2286HS Rijswijk

telefoon: 070-2629404
mobiel: 06-33086411

website: www.cosara.biz
e-mail: info@cosara.biz

Handelsregister: 34314195
Becon-nummer: 633343

Cosara is de beste keuze voor:
Automonteurs, Plaatwerkers, Autospuiters en Auto-electriciens.