Start

Intro
Administratie
Diensten
Werkwijze
Tarieven
Informatie

Business to Business

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam - 2010

De afgelopen jaren is in Nederland het aantal tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa fors toegenomen. Om meer zicht te krijgen op hun leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met NICIS Institute en negen gemeenten (Breda, Den Haag, Dordrecht, Hillegom, Katwijk, Moerdijk, Rotterdam, Westland en Zundert) een onderzoek onder deze groep.

Rapport Arbeidsmigranten in Rotterdam / NICIS 23-09-2010


Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Den Haag - 2011

Het aantal geregistreerde personen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers) in Den Haag is in 2 jaar tijd verdubbeld: van ruim 5.000 naar ruim 10.000. De snelst groeiende groep zijn de Bulgaren. Zij hebben een slechte arbeidspositie. Het merendeel van hen heeft geen reguliere baan en is actief in de informele economie. Dit blijkt uit het onlangs verschenen onderzoeksrapport over MOE-landers in Den Haag van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met NICIS Institute.

Rapport Arbeidsmigranten in Den Haag / NICIS 14-03-2011


Monitor Midden- en Oost-Europeanen in Den Haag - 2010

Dit is de tweede versie van de monitor Midden- en Oost Europeanen in Den Haag. De monitor bevat een selectie van gegevens die op dit moment beschikbaar zijn. De hoofdstukken demografie en onderwijs zijn aangevuld met cijfers uit 2010. Verder zijn gegevens geactualiseerd in de hoofdstukken inburgering en taal, werk en arbeidsomstandigheden, sociale voorzieningen en inkomen, huisvesting en dak- en thuisloosheid.

Rapport Arbeidsmigranten / RIS176004a_29-okt-2010

kantooradres:
Cosara
Veraartlaan 8
2288GM Rijswijk

postadres:
Cosara
Hammarskjöldlaan 643
2286HS Rijswijk

telefoon: 070-2629404
mobiel: 06-33086411

Skype: Skype status

website: www.cosara.biz
e-mail: info@cosara.biz

Handelsregister: 34314195
Becon-nummer: 633343